bio

Maja Kitajewska

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych W Warszawie
Pracownia Malarstwa prof. Wiesław Szamborski, specjalizacja Tkanina Artystyczna prof. Dorota Grynczel.
Laureatka nagrody artystycznej SIEMENS 2011
Laureatka konkursu Inicjatywy ENTRY 2012
Udział w wystawie Coming Out - Najlepsze dyplomy ASP

Prace o błyszczącej powierzchni zdają się mówić- oto kraina w której nie ma cienia, rajskie BBQ celebrujące wybujałe bogactwo otaczających nas znaczeń. Odwołuję się do kolektywnej świadomości. W całym tym kosmosie możliwości i pojęć dokonują się moje wybory- są to subiektywne konstelacje. Jest to intelektualna/ duchowa podróż po świecie o zniekształconych proporcjach, chęć stworzenia czegoś materialnego na wzór fetyszu- przewyższającego banalność dnia codziennego. Poszukiwania te prowadzą do granic tradycyjnego malarstwa, powstają prace o tożsamości obiektów. Kluczową rolę odgrywają tytuły tych prac, osadzając je w specyficznym kontekście różnych sytuacji życiowych i stanów umysłowych.
/Styczeń 2011/


wystawy indywidualne:
2015                        Pod Skórą, Galeria Bardzo Biała, Warszawa
2014                        OUTCAST, Galeria Szara Kamienica, Kraków

2013                        Sugar, Spice And Everything Nice, Galeria Promocyjna, Warszawa
2012                        Ostatni gasi światło, Młode Forum Sztuki Galerii Białej, Lublin            
                               Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co Ci się trafi , Galeria m², Warszawa                       
2009                        Lucid Dream,   Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, Warszawawystawy zbiorowe:
2015                         Malarki, Galeria Biała, Lublin
                                Powidoki, Galeria Sokół, Nowy Sącz

2014                         Galeria Biała / Lublin

2012                         Otwarte - Szamborski i absolwenci, Galeria (-1), Warszawa
2011                         COMING OUT - Najlepsze Dyplomy ASP,    Sinfonia Varsovia, Warszawa / katalog /
                                Wystawa finalistów konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemens 2011, Salon Akademii, Warszawa                                  
                                Wystawa Dyplomów, Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, Warszawa                 
                               
Myśl i Gest - część II, Galeria DOM, Sokołów Podlaski, / katalog /    

                                Niezła Sztuka,  współpraca z Muzeum Mazowieckim, Płock
_________________________________________________________________________________________________
studies at Academy of Fine Arts in Warsaw 2005 - 2011, Master of Fine Arts, graduate with honors, major: Painting (prof. Wiesław Szamborski), minor: Artistic Textile (prof. Dorota  Grynczel)      
SIEMENS Art Prize 2011
Initiative ENTRY Art Prize 2012

Taking Part in Presentation The Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw
 


Statement

Works with a reflective surface seem to say—this is the land without a shadow, heavenly barbecue celebrating lush richness of surrounding us meanings. I refer to the collective consciousness - in this entire universe of meanings. I create subjective constellations. It is the spiritual journey through the world where proportions are disordered, the desire to create something material, something  like a fetish transcending the banality of everyday life. This search is leading me to the border crossing of traditional painting, as a result I create works which can be indentified as the objects. The titles of these works play a crucial role, placing them in the specific context of different life situations and states of mind. /January 2011/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exhibitions


solo exhibitions:

2015                         Under the skin, Bardzo biała Gallery, Warsaw, PL
2014                         OUTCAST, Grey House Gallery, Krakow, PL
2013                         Sugar, Spice And Everything Nice, Galeria Promocyjna, Warsaw PL
2012                         
The last one turns off the light, Biała Gallery, Lublin PL
                                Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get, Galeria M2, Warsaw PL
2009                         Lucid Dream,   Academy of Fine Arts, Warsaw PL
                                
grup exhibitions:
2015                         Galeria Biała / Lublin

2012                         Open, Szamborski & graduates, (-1) Gallery, Warsaw PL
2011                         COMING OUT - Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2011,    Sinfonia Varsovia, PL /catalogue/
                                SIEMENS Art Prize exhibition, Salon Akademii, PL
                              
                               
Diploma Exhibition, Academy of Fine Arts, Warsaw PL 
                               
Thought and Gesture - take II, DOM gallery in Sokolowski Culture Centre in                 

                                Sokołów Podlaski, PL /catalogue/    
                                Nice Piece of Art,  collaboration with Muzeum Mazowieckie in Płock, PL
2008                         Drawing Exhibition Studio No. 66 ,Academy Of Fine Arts, Warsaw PL
2007                         Thought and Gesture , DOM gallery in Sokolowski Culture Centre in  

                                Sokołów Podlaski, PL /catalogue/         
                                Studio No.64 Łazienkowska gallery in Warsaw, PL
                                The Textile Of The Young Generation  Łazienkowska gallery in Warsaw, PL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------