HymnMigoczące powierzchnie wzbogacają obrazy o nową jakość, dzięki czemu to co   nieuchwytne,

staje się dostępne zmysłom, gdyż blask pojmowany jest w historii estetyki jako pierwiastek duchowy.

Cykl Hymn, który jako pieśń outsiderów, składa się z błyszczących, haftowanych flag opiewających

romantyczne idee.platońska alegoria duszy


Eden / haft, cekiny, ćwieki / 80 x 80 cm

The Perfect Drug / haft, cekiny, ćwieki  / 80 x 80 

                            cycle of flags, face to wall
                            embroidery with sequins / 80x80 cm each